VNET WIFI and FIBRE Internet MANDALAY

10-30
Mbps

၂၄ နာရီ

တယ္လီဖုန္း ၀န္ေဆာင္မႈ

 

အေကာင္းဆံုးေစ်းႏႈန္း

အာမခံခ်က္

ဘာ့ေၾကာင့္ Vnet ျဖစ္ရပါသလဲ?

မႏၲေလးၿမိဳ႕ကေန တစ္ကမာၻလုံးနဲ႔ခ်ိတ္ဆက္လိုက္ပါ

 

မႏၲေလးၿမိဳ႕ဧရိယာတစ္ဝိုက္မွာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ High-speed အင္တာနက္ကို ရရွိႏိုင္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ထံတြင္တပ္ဆင္ထားတဲ့ သိပ္သည္းတဲ့ transmitter ကြန္ယက္ေၾကာင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရတဲ့ အကြာအေဝး မွာတိုေတာင္းၿပီး ဒီအရာကသင့္ကို အာမခံခ်က္ရွိတဲ့၊ တည္ၿငိမ္တဲ့အင္တာနက္ကို ေပးစြမ္းႏိုင္ပါတယ္။ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရၿပီးတည္ၿငိမ္တဲ့အင္တာနက္ကိုဝယ္ယူၿပီးအစဥ္မျပတ္ ရွိေနမယ့္ အကူအညီေပးႏိုင္တဲ့အဖြဲ႕မ်ားနဲ႔ သင့္ကိုကူညီၿပီး အရာရာတိုင္းကိုရွင္းျပေပးႏိုင္မယ့္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္နည္းပညာရွင္မ်ား ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ Vnet ကို အသုံးျပဳၾကည့္လိုက္ပါ။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ထံတြင္ တိုက္ခန္းမ်ား၊ အိမ္မ်ားနဲ႔ ႐ုံးခန္းမ်ားအတြက္ အင္တာနက္ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္မႈ မ်ားကိုရရွိႏိုင္ၿပီျဖစ္ၿပီး Fiber/ Wi-Fi အင္တာနက္ (၂) မ်ိဳးစလုံးကိုရရွိႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ယခုပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔နဲ႔အတူ လက္တြဲလိုက္ပါစို႔။  

 

သင္တို႔အတြက္သီးသန႔္စီစဥ္ထားတဲ့ ကမ္းလွမ္းမႈတစ္ရပ္

 

အခ်ိဳ႕ေသာေနရာမ်ားမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ သိပ္သည္းစြာရွိေနတဲ့ transmitter ကြန္ယက္ေၾကာင့္ ဒစ္စေကာင့္ခ်ထားတဲ့ေဈးႏႈန္းမ်ားနဲ႔ ရရွိႏိုင္ပါတယ္။ အျခားေနရာမ်ားမွာေတာ့ လြန္စြာျမန္ဆန္ တဲ့ဖိုင္ဘာကြန္ယက္မ်ားနဲ႔ အင္တာနက္ရရွိႏိုင္ၿပီး 1Gbps အထိအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေဈးႏႈန္းမ်ားနဲ႔ ရရွိႏိုင္ပါတယ္။ သင္တို႔အတြက္သီးသန႔္ေပးအပ္ႏိုင္တဲ့ ဒစ္စေကာင့္ခ်ထားတဲ့ေဈးႏႈန္းမ်ားနဲ႔ ရယူႏိုင္မလားဆိုတာကို အခုပဲေလ့လာၾကည့္လိုက္ပါ။

 

- အကန႔္အသတ္မရွိအသုံးျပဳႏိုင္မယ့္ အင္တာနက္။

- အခမဲ့ wifi router 

- ၁၂လ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ပါက တပ္ဆင္ခ “အခမဲ့”။ 

- ၂၄ - နာရီ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အကူအညီ 

- Fiber optic တြင္ 1Gbps အထိ တည္ၿငိမ္ေသာ အင္တာနက္လိုင္း 

 

ကြၽန္ေတာ္တို႔က သင္တို႔ကို အစကေန အဆုံးထိ တာဝန္ယူေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

 

ကြၽန္ေတာ္တို႔ထံတြင္ တည္ၿငိမ္ေသာ ျမန္ႏႈန္းျမင့္အင္တာနက္ကိုရရွိႏိုင္ၿပီး၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေပးအပ္ေနတဲ့ဝန္ေဆာင္ မႈမ်ားဟာလည္း အကန႔္အသတ္မဲ့ upload နဲ႔ download ျပဳလုပ္ႏိုင္တဲ့ ေဈးႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ မွာယူၿပီး (၂) ရက္အတြင္း အင္တာနက္ကိုသင္တို႔ထံသို႔အခမဲ့လာေရာက္တပ္ဆင္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေကဘယ္လ္ႀကိဳးသြယ္တန္းျခင္း၊ Router နဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းမွ သင့္ကြန္ျပဴတာသို႔ အင္တာနက္ရရွိ သည့္အထိ အစမွအဆုံး တပ္ဆင္ေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး လိုအပ္ပါက အရာရာတိုင္းကို အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းျပသေပးသြားဦးမွာလဲျဖစ္ပါတယ္။

 

Yes

အေကာင္းဆုံး package မ်ား

ကြၽႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အတြင္း အသက္သာဆုံးႏႈန္းထားမ်ား၊ ေပးရတာနဲ႔တန္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုေပးအပ္ျခင္းအားျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကိုအသုံးျပဳေနတဲ့ သုံးစြဲသူမ်ားကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔က အေကာင္းဆုံးကူညီေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

Yes

ႏွစ္စဥ္ေၾကးမ်ား

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ႏွစ္စဥ္ေၾကးကိုေကာက္ခံျခင္းမရွိပါဘူး။ ႏွစ္စဥ္ေၾကးမ်ားေတာင္းခံျခင္းဟာ ေခတ္ကုန္သြားခဲ့ပါၿပီ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔နဲ႕အတူ အင္တာနက္ေတာ္လွန္ေရးမွာ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲၿပီး ႏွစ္စဥ္ေၾကးမ်ားေပးေဆာင္စရာမလိုေအာင္ျပဳလုပ္လိုက္ပါ။ 

Yes

တပ္ဆင္ေၾကးမ်ား 

အျခား ISP ကုမၸဏီတစ္ခုမွ ကူးေျပာင္းလာသူတစ္ဦးျဖစ္ပါက တပ္ဆင္ေၾကး (လုံးဝ) ေပးဖို႔မလိုပါဘူး။ အကယ္၍ သင္ဟာ ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ broadband တပ္ဆင္လိုသူတစ္ဦးဆိုပါကလဲ အျခားကုမၸဏီမ်ားထက္ ၅၀% ပိုမိုသက္သာတဲ့ႏႈန္းထားနဲ႔ တပ္ဆင္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

Yes

အေကာင္းဆုံးေဈးႏႈန္း အာမခံခ်က္

ေပးအပ္ထားတဲ့ ေဈးႏႈန္းမ်ားနဲ႔ အရည္အေသြးအေပၚ အျပည့္အဝ ယုံၾကည္မႈရွိတဲ့အတြက္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔က သင္လက္ရွိဝယ္ယူထားတဲ့ ႏႈန္းထားအတိုင္းဆိုပါက ျမန္ႏႈန္း (၂ဆ) ႏွင့္ လက္ရွိႏႈန္းထားထက္တစ္ဝက္သာက်သင့္မည့္ ေဈးႏႈန္းျဖင့္ သင္လက္ရွိအသုံးျပဳေနတဲ့ျမန္ႏႈန္းအတိုင္းရရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

Yes

၂၄ နာရီ ဝန္ေဆာင္မႈ

ကြၽႏ္ုပ္တို႔ဟာ customer portal ကေန တဆင့္ လူႀကီးမင္းတို႔အား အခ်ိန္ျပည့္ကူညီေပးဖို႔ ရွိေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လဲ ဖုန္းေခၚဆိုဖို႔ လိုအပ္လာခဲ့ပါက တနၤလာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔၊ မနက္ ၁၀နာရီမွ ညေန ၅နာရီ (အစိုးရ႐ုံးပိတ္ရက္ေန႔မ်ားမွလြဲ၍) ဖုန္းေခၚဆို၍ ရႏိုင္ပါတယ္။ 

Yes

အေကာင္းဆုံးအင္တာနက္

ကြၽႏ္ုပ္တို႔ဟာ အခုအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အျမန္ဆန္ဆုံးတိုးတက္မႈမ်ားရွိေနတဲ့ telecommunication ကုမၸဏီမ်ားထဲက တစ္ခုျဖစ္ေနပါၿပီ။ သင့္အတြက္ အေႏွာင့္အယွက္မရွိ၊ အကန႔္အသတ္မရွိ အသုံးျပဳႏိုင္မယ့္ broadband အင္တာနက္ ကို ကြၽႏ္ုပ္္တို႔နဲ႔အတူလက္တြဲၿပီး ယခုပဲရယူလိုက္ပါ။ 


ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း တူညီေသာအရည္အေသြးရွိတဲ့ အင္တာနက္၀န္ေဆာင္မွဳတိုင္းအနက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဟာ သင့္အတြက္ အသက္သာဆံုးေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခုအေနနဲ႕ အၿမဲတမ္းရွိေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ အကယ္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထက္ပိုမိုေစ်းသက္သာတဲ့ solution ကိုရွာေတြ႕ပါက ထိုေစ်းႏႈန္းအတိုင္း (ဒါမွမဟုတ္) ဒီထက္ပို၍ သက္သာတဲ့ႏႈန္းထားမ်ားနဲ႕ရရွိႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

အကယ္၍ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ဘက္က နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာအခက္အခဲတစ္စုံတစ္ရာေၾကာင့္ အင္တာနက္ျပတ္ေတာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါက ထိုက္သင့္တဲ့ပမာဏကို က်သင့္ေငြထဲမွ အၿမဲတမ္းႏႈတ္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ား၊ စစ္ပြဲမ်ားနဲ႔ အျခားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ အင္တာနက္လိုင္းျပတ္ေတာက္မႈမ်ားကိုေတာ့ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ဘက္က တာဝန္ယူၿပီး အခေၾကးေငြ ျပန္လည္အမ္းေပးသြားမည္မဟုတ္ပါ။ 

Home Internet

Minimal

30Mb
15% Commercial Tax are exclusive.
from
26 000
MMK/month
15% Commercial Tax are exclusive.
 • BEST PRICE GUARANTEED
 • Unlimited Data
 • Reliable and Good Quality Internet
 • 24/7 customer support, service in 48 Hours Max
 • Minimum Bandwidth for Household
 • 85,000 MMK Installation Fees for 2.4 GHz
 • 100,000 MMK Installation Fees for 5 GHz
 • Installation Fees by Installment in 6 Months

Standard

50Mb
15% Commercial Tax is exclusive.
from
37 000
MMK/month
15% Commercial Tax is exclusive.
 • BEST PRICE GUARANTEED
 • Unlimited Data
 • Reliable and Good Quality Internet
 • 24/7 customer support, service in 48 Hours Max
 • Great For Downloading Files, Game and Video
 • 85,000 MMK Installation Fees for 2.4 GHz
 • 100,000 MMK Installation Fees for 5 GHz
 • Installation Fees by Installment in 6 Months

Ultra

100Mb
15% Commercial Tax is exclusive
from
65 000
MMK/Month
15% Commercial Tax is exclusive
 • BEST PRICE QUARANTEED
 • Unlimited Data
 • Reliable and Good Quality Internet
 • 24/7 customer support, service in 48 Hours Max
 • Great For Online Study, Game, HD Movie
 • 85,000 MMK Installation Fees for 2.4 GHz
 • 100,000 MMK Installation Fees for 5 GHz
 • Installation Fees by Installment in 6 Months
အထက္ေဖာ္ျပပါ ေဈးႏႈန္းမ်ားတြင္ ကုန္သြယ္ခြန္ ၅% မပါရွိေသးပါ။